Onze nieuwe huisstijl en website

30-07-2018
Obs de Bloeiende Perelaar voor toekomstmakers! Met ons nieuwe logo en deze website zijn wij klaar voor de toekomst. Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met één naam en één herkenbaar gezicht naar buiten te treden. Samen laten we zien waar wij als stichting en scholen voor staan. Daarom krijgen alle OPSPOOR scholen, waaronder de Bloeiende Perelaar, een nieuwe huisstijl.
Ons nieuwe logo symboliseert de regio Purmerend en omstreken, met zeven stippen voor de zeven gemeentes waarin de 37 scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen De Bloeiende Perelaar profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. 
In het logo van onze school heeft het vertrouwde icoon van de tak met bloeiende perenbloesem een plaats gekregen.

De nieuwe huisstijl is vertaald naar een nieuwe website, waarop ouders in Zuidoostbeemster die op zoek zijn naar een school voor hun kind snel een goed beeld krijgen wat De Bloeiende Perelaar te bieden heeft.

Voor de communicatie met onze ouders die al een kind op De Bloeiende Perelaar hebben, gebruiken we sinds vorig jaar het digitale ouderportaal van BasisOnline.

Ouders aan het woord

"Ik ben blij dat er aandacht is voor de volle groepen."

"Ik vind de oplossing die nu geboden is goed. Er wordt enorm veel georganiseerd voor de kinderen. Mijn kind vindt dat ook heel leuk."