Cultuureducatie

De Bloeiende Perelaar doet mee aan Cultuur Loper,  een programma waarmee scholen de kwaliteit van hun cultuuronderwijs kunnen verbeteren. Het programma helpt ons om een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden leerlingen optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.

Het traject bestaat uit acht stappen. Na het doorlopen van de stappen hebben wij scherp wat wij leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze wij dat gaan realiseren in een activiteitenprogramma. Wij worden bij dit traject ondersteund door een coach van Plein C.

Muziekonderwijs
Alle groepen krijgen wekelijks muziekles van een vakdocent van de Muziekschool Waterland. Daarin staan met elkaar zingen en ritmes maken centraal. In groep 5 leren de kinderen een instrument te bespelen. Muziekeducatie ondersteunt al het leren, want je moet gebruik maken van meerdere vaardigheden, vaak tegelijkertijd! Bijvoorbeeld oren en ogen, maar ook grote en kleine spieren. Muziekeducatie draagt ook bij aan de taalontwikkeling.

Ouders aan het woord

"Ik breng mijn kind elke dag met veel vertrouwen naar school, omdat zij zich daar veilig en welkom voelt."

"Via het Ouderportaal worden wij als ouder erg goed op de hoogte gehouden. Er wordt goed geanticipeerd op problemen en ik voorzie een mooie tijd voor mijn kind. Tevens vind ik het gebruik van de methode Vreedzame School een goede keuze."