Oudercommunicatie

Wij vinden de dialoog met ouders belangrijk om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen begeleiden. De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals:
  • In de eerste weken van het schooljaar wordt er een informatieavond gehouden. Hier hoort u de specifieke informatie over de groep waar uw kind in zit. Ook kunt u dan een start-/kennismakingsgesprek plannen met de leerkracht. Doel van dit gesprek is dat zij met elkaar kennis maken en dat er afspraken worden gemaakt over de contactmomenten tussen ouders en leerkracht. Bovendien wordt ernaar gestreefd om tijdens het gesprek de leerdoelen van het kind voor het komende schooljaar vast te stellen. 
  • Indien nodig, nodigt de leerkracht de ouders in de tweede helft van november uit voor een gesprek waarin de ontwikkeling van het kind wordt besproken. Naast toetsresultaten wordt ook gekeken naar de werkhouding en gedrag van de leerling.
  • Na de voorjaarsvakantie en voor de zomervakantie schrijven de leraren een rapport over de algemene ontwikkeling en de vorderingen in de leerstof van de leerlingen van groep 2 t/m 8. De ouders van de leerlingen uit groep 1 krijgen uitsluitend aan het einde van het schooljaar een rapport. Aan de rapporten zijn de 10-minutengesprekken gekoppeld waarin de leerkracht de ouders informeert over de ontwikkeling van de leerling. De aanwezigheid van de leerling bij deze gesprekken is gewenst.
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief met alle relevante informatie over de afgelopen en komende periode. 
  • Schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks de Jaarinformatie met  informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.

Ouders aan het woord

"Fijn dat er regelmatig "groepsdoorbroken" wordt gewerkt."

"Ook wordt er enorm veel georganiseerd voor de kinderen o.a. op cultureel gebied. Mijn kind vindt dat heel leuk."