Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Dat betekent:
  • De school heeft een eigentijds en gevarieerd onderwijsaanbod.
  • De leraren geven les volgens een eenduidig instructiemodel.
  • De leerlingen zijn actief betrokken en werken geconcentreerd.
  • De leraren houden start- en follow-upgesprekken met leerlingen en ouders.
  • De leraren werken op professionele wijze aan de ontwikkeling van het onderwijs.
  • De MR is op actieve wijze betrokken bij het schoolbeleid.
Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Eindresultaten
Op De Bloeiende Perelaar nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Waardering leerlingen en ouders
In voorjaar 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen.
De leerlingen gaven De Bloeiende Perelaar een 8,5 en de ouders een 7,9. De leerlingen voelen zich veilig op school en zijn tevreden over wat zij leren. Ouders geven aan dat hun kind met plezier naar school gaat vanwege het veilige schoolklimaat. Ouders zijn ook zeer tevreden over het vakmanschap van onze leerkrachten. Daar zijn we heel trots op. Wilt u weten hoe de rapportcijfers tot stand zijn gekomen? Klik hier voor de leerlingentevredenheid en hier voor de oudertevredenheid.

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van obs De Bloeiende Perelaar. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind het fijn dat de regels duidelijk zijn."

"Als je iets makkelijk vindt, word je uitgedaagd om iets moeilijkers te doen. Daar leer ik veel van."