Waarom kiezen voor De Bloeiende Perelaar

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar unieke waarden van obs De Bloeiende Perelaar voor u op een rijtje gezet:
 • Onze leerlingen komen met plezier naar school en geven ons het rapportcijfer 8,5. Ze voelen zich geborgen en veilig, dat zijn belangrijke voorwaarden om jezelf goed te kunnen ontwikkelen.
 • We zijn een groeiende school maar hebben het intieme karakter van een dorpsschool weten te behouden. De relatie met leerlingen, ouders en leerkrachten gaat boven alles. Iedereen wordt gezien en gehoord; we helpen elkaar als het nodig is. 
 • Wij besteden veel aandacht aan rekenen, taal, spelling en lezen. Voor deze vakken hebben wij een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast geven wij aandacht aan onderzoekend leren, samenwerken, kritisch denken en creativiteit. Hierdoor zijn onze leerlingen goed voorbereid op een actieve en zinvolle deelname aan de 21e eeuwse samenleving. Hierbij zetten wij moderne ict-middelen in zoals chromebooks, iPads en digitale schoolborden met touchscreen.
 • Uw kind moet zich kunnen ontwikkelen naar eigen tempo en mogelijkheden. Daarom geven wij naast een groepsgerichte uitleg en instructie ook individuele instructie. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en stimuleren dat door te werken met dag-/weektaken en uitgestelde aandacht. 
 • We zetten in op de individuele talenten van kinderen. Elke leerling kiest zijn eigen leerdoelen, die betrekking kunnen hebben op van alles: filosofie, natuur, techniek, cultuur, literatuur. Wij bieden faciliteiten zoals samenwerking met het IT-lab van OPSPOOR, Levelwerk voor meer-/hoogbegaafden en samenwerking met de bovenschoolse plusklas van OPSPOOR: Vostok.
 • Met een eigen cultuurcoördinator en deelname aan de Cultuur Loper hebben we veel aandacht voor cultuureducatie. In het kader van de 'canon vaderlandse geschiedenis' maken onze leerlingen diverse excursies. Elk jaar vormen we geïnteresseerde leerlingen een kerstkoor.
 • Alle groepen krijgen wekelijks muziekles van een vakdocent van de Muziekschool Waterland. Daarin staan met elkaar zingen en ritmes maken centraal. In groep 5 leren de kinderen een instrument te bespelen. Door het maken van muziek ontwikkel je diverse vaardigheden tegelijkertijd en het draagt bij aan de taalontwikkeling.
 • Er is veel aandacht voor bewegen. De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week in de sportzaal in Buurthuis Zuidoost onder leiding van een speciale vakleerkracht. Leerlingen van groep 1 en 2 gymmen in een eigen speellokaal en op het schoolplein. In het kader van het project Beemster in Beweging organiseren we samen met de Beemster sportverenigingen leuke activiteiten voor de kleutergroepen en leerlingen van groep 4, 6 en 8.
 • We hebben een eigen bibliotheek en documentatiecentrum waar kinderen iedere woensdag boeken kunnen lenen.
 • Het continurooster van 08.30-14.00 uur zorgt voor rust en structuur over de gehele schooldag. Bovendien hebben de kinderen na schooltijd veel meer tijd en energie om 's middags nog andere dingen te doen en te ondernemen. 
 • Samen met Forte en het buurthuis Zuidoost zijn we gehuisvest in het moderne, lichte en overzichtelijk gebouw De Boomgaard. Alle klaslokalen van de school staan in verbinding met de grote centrale hal. We hebben twee ruime schoolpleinen, twee voetbalkooien en een speeltuin in de buurt. Dus spelen we elke dag lekker buiten!
 • Forte verzorgt de peuteropvang en buitenschoolse opvang in het gebouw. Als werkende ouder hoeft u zich dus geen zorgen te maken over de opvang van uw kind voor- of na schooltijd en tijdens vakanties. En gaat uw peuter naar peuteropvang De Boomhut, dan is het van jongs af aan al gewend aan het gebouw en stroomt het gemakkelijk door naar groep 1 van De Bloeiende Perelaar.
Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de schoolgids.

Ouders aan het woord

"Ik breng mijn kind elke dag met veel vertrouwen naar school, omdat zij zich daar veilig en welkom voelt."

"Via het Ouderportaal worden wij als ouder erg goed op de hoogte gehouden. Er wordt goed geanticipeerd op problemen en ik voorzie een mooie tijd voor mijn kind. Tevens vind ik het gebruik van de methode Vreedzame School een goede keuze."