Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kijken we eerst of de leerkracht dit kan bieden in samenwerking met de interne begeleider. Als het nodig is wordt de vraag besproken in ons eigen ondersteuningsteam.
Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het Brede Onafhankelijk Ondersteunings Team (BOOT), onderdeel van het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 

(Meer)begaafdheid
Bij (meer)begaafdheid gaat het om kinderen die in een of meer leerstofgebieden uitblinken. Bij de keuze van methoden wordt rekening gehouden met de behoeften van deze kinderen. Zij krijgen de mogelijkheid zich te verdiepen met behulp van aparte programma's. De school beschikt over twee leerkrachten, die zich speciaal richten op het aanbod voor deze plusleerlingen.

Klik hier als u meer wilt lezen over wat passend onderwijs inhoudt.

Leerlingen aan het woord

"Er is een kerstkoor en we gaan soms naar een museum."

"We werken veel met chromebooks om allerlei informatie op te zoeken. Dat is cool."