Onze visie

De Bloeiende Perelaar, samen in ontwikkeling naar een mooie toekomst! Begin klein, eindig groots!

Relatie boven alles, een professionele leercultuur en de basis op orde. Dat zijn de drie uitgangspunten voor de onderwijsontwikkelingen van De Bloeiende Perelaar. We staan voor een grote betrokkenheid tussen team, leerlingen en ouders en we vormen samen een democratische gemeenschap. Iedereen voelt zich geroepen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. Iedereen wordt gezien en gehoord. 

We hebben een professionele leercultuur. Samen hebben we een duidelijke visie op ons onderwijs. Als team hanteren we dezelfde regels en voeren de regie over het leerproces van onze leerlingen. We hebben duidelijke afspraken over hoe we het doen en we doen wat we beloven. Als het even niet lukt, bieden we elkaar de helpende hand en delen zo onze krachten.

Wij zorgen voor een gedegen basiskennis wat betreft taal, spellen, lezen en rekenen. In ons onderwijsplan beschrijven wij hoe wij zorg dragen voor een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Daarnaast kiezen leerlingen vanuit de eigen interesses en talenten steeds meer zelf welke leerdoelen ze nastreven en hoe ze zich voorbereiden op hun latere leven. Leren kan plaatsvinden in de klas, maar tegelijk bestaat er veel ruimte om op eigen wijze te leren, zoals door zelfstudie, onderzoek via het internet, spelletjes spelen, projecten uitvoeren en samenwerken met medeleerlingen en leraren.

Zo zorgen we samen voor een veilige basis waarin leerlingen vol vertrouwen werken aan hun ontwikkeling voor een mooie toekomst.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie?
Lees dan onze schoolgids.

Lees hier de redenen om te kiezen voor De Bloeiende Perelaar. 

Ouders aan het woord

"Fijn dat er regelmatig "groepsdoorbroken" wordt gewerkt."

"Ook wordt er enorm veel georganiseerd voor de kinderen o.a. op cultureel gebied. Mijn kind vindt dat heel leuk."