Verbinden

Deel de krachten!
We zijn een Vreedzame School waarin respect voor elkaar voorop staat. Dit zorgt voor vertrouwen in elkaar waardoor we ons aan elkaar kunnen en willen verbinden. Iedereen wordt gezien en gehoord. We staan open voor elkaar; we zien de goede dingen maar ook de ontwikkelpunten. Die maken we bespreekbaar en accepteren we. We helpen de anderen bij het verbeteren. Bijvoorbeeld een leerling met dyslexie wordt door zijn klasgenoten aangemoedigd om te oefenen en we geven complimenten als hij dat goed heeft gedaan. Zo delen we onze krachten!

Ouders delen ook hun krachten met de school. Ze zijn erg betrokken bij de school en komen vaak met ideeën om het onderwijs te verbeteren. Dat kan over van alles gaan. Klassenouders die het onderwijs in de klas ondersteunen, ouderhulp bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten of deelname aan de meer formele medezeggenschapsraad of oudervereniging. Maar ook buiten de school vinden ouders elkaar zoals bij het organiseren van een fietstocht of het samen vieren van Koningsdag.

Leerlingen aan het woord

"Er is een kerstkoor en we gaan soms naar een museum."

"We werken veel met chromebooks om allerlei informatie op te zoeken. Dat is cool."